logo

catalog第五組 顯示卡

電腦設備 (第五組 顯示卡) ※投標廠商:軒眾電腦股份有限公司

※標案案號:LP5-108019 (契約期間自108/10/09 -109/09/30)

※契約編號:19-LP5-03913 單區:臺北市、新北市、桃園市

項次

品項名稱

廠牌型號規格

數量

()

決標
單價

1

NVIDIA Quadro P400

專業繪圖卡

HP NVIDIA Quadro P400

LEADTEK NVIDIA Quadro P400

1-80

3,727

2

NVIDIA Quadro P620

專業繪圖卡

HP NVIDIA Quadro P620

LEADTEK NVIDIA Quadro P620

1-80

4,899

3

NVIDIA Quadro P1000

專業繪圖卡

HP NVIDIA Quadro P1000

LEADTEK NVIDIA Quadro P1000

1-80

9,478

4

NVIDIA Quadro P2200

專業繪圖卡

HP NVIDIA Quadro P2200

LEADTEK NVIDIA Quadro P2200

1-80

13,099

5

NVIDIA Quadro RTX4000

專業繪圖卡

HP NVIDIA Quadro RTX4000

LEADTEK NVIDIA Quadro RTX4000

1-80

32,268

6

NVIDIA Quadro RTX5000

專業繪圖卡

HP NVIDIA Quadro RTX5000

LEADTEK NVIDIA Quadro RTX5000

1-80

68,158

7

AMD Radeon Pro WX 2100

專業繪圖卡

AMD 100-506001

1-80

4,952

8

AMD Radeon Pro WX 3100

專業繪圖卡

AMD 100-505999

HP AMD Radeon Pro WX3100

1-80

5,889

9

AMD Radeon Pro WX 4100

專業繪圖卡

AMD 100-506008

HP AMD Radeon Pro WX4100

1-80

9,499

10

AMD Radeon Pro WX 5100

專業繪圖卡

AMD 100-505940

1-80

13,419

11

AMD Radeon Pro WX 7100

專業繪圖卡

AMD 100-505826

HP AMD Radeon Pro WX7100

1-80

26,837

12

AMD Radeon Pro WX 9100

專業繪圖卡

AMD 100-505957

HP AMD Radeon Pro WX9100

1-80

72,311

註:上述得標規格價格如有疑異,以臺灣銀行股份有限公司 公佈為主。訂購、規格查詢、加減配備請來電洽詢,電話:22515336#512楊先生