logo

catalog第一組 單槍投影機

事務設備 -投影機 第一組 單槍投影機

投標廠商名稱:軒眾電腦股份有限公司

標案案號LP5-112024 ( 契約期間自112/11/01 -113/10/31 )

契約編號23-LP5-03419 單區:臺北市、新北市、桃園

項次

品項名稱

廠牌型號規格

數量

決標
單價

1

4000ANSI流明()以上,XGA

●BENQ 明基 MX560【環18722

●BOXLIGHT ALX400【環17497

●BOXLIGHT ALX420

●JECTOR MF536【環21057

●JECTOR MF-L540E

●OPTOMA OPX4159【環19254

●OPTOMA OPX4265【環20883

●vivitek DX273【環18403

1-20

12,045

2

21-40

11,994

3

4500ANSI流明()以上,XGA

●BOXLIGHT ALX450【環17497

●BOXLIGHT ALX470

●JECTOR MF545【環21057

●JECTOR MF-L548

●OPTOMA OPX4650【環20883

●ViewSonic PA700X

1-20

15,385

4

21-40

15,385

5

5000ANSI流明()以上,XGA

●BOXLIGHT ALX500【環17497

●BOXLIGHT ALX520

●JECTOR MF550【環21057

●JECTOR MF-L552

1-20

18,522

6

21-40

18,421

7

6000ANSI流明()以上,XGA

●BOXLIGHT KTX620【環20791

●JECTOR MF660N【環20751

1-20

27,530

8

21-40

27,530

9

4000ANSI流明()以上WXGA

●BENQ 明基 MW560【環18723

●JECTOR MF536W【環21057

●JECTOR MF-L540W

●OPTOMA OPW4136【環19254

●ViewSonic PA700W

1-20

15,941

10

21-40

15,891

12

4000ANSI流明()以上Full HD

●BENQ 明基 MU613【環20264

●JECTOR MF536WU【環21057

●JECTOR MF-L540WU

●OPTOMA DAEHHGN【環20882

1-20

21,053

13

4500ANSI流明()以上Full HD

●BOXLIGHT ALU450【環17497

●BOXLIGHT ALU470

●JECTOR MF545WU【環21057

●JECTOR MF-L548WU

●OPTOMA OPH5065【環20882

●Panasonic PT-VZ580T【環14476

●vivitek DH856【環17895

1-20

29,251

14

5500ANSI流明()以上Full HD

●BOXLIGHT KTWU520

●JECTOR MF652N

1-20

38,462

15

彩色亮度

5500ANSI流明()以上XGA

●BOXLIGHT KTX550【環20791

●EPSON EB-2065【環21068

●JECTOR MF655X【環20751

●Panasonic PT-VX610T【環14476

1-20

24,494

16

21-40

24,494

註:上述得標規格價格如有疑異,以 臺灣銀行股份有限公司 公佈為主。訂購、規格查詢、加減配備請來電洽詢,電話:22515336#525鍾小姐