logo

catalogRICOH 原廠原裝印表機耗材

【RICOH 原廠原裝印表機耗材】 投標廠商:軒眾電腦股份有限公司

標案案號:LP5-110032 (契約期間自110/12/14 -111/11/30)

契約編號:21-LP5-05248

單區:基隆市、新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣

項次

產品編號

適用機型

耗材用品說明

環證

數量

決標
單價

1

406059

SP C240DN, SP C220DN

黑色碳粉匣

18014

1-30

2,049

2

406060

青色碳粉匣

18015

1-30

2,707

3

406061

紅色碳粉匣

18016

1-30

2,707

4

406062

黃色碳粉匣

18017

1-30

2,707

5

407257

SP 213NW, SP 213SNW, SP 213SFNW

黑色碳粉匣

1-30

2,277

6

407256

SP 213NW, SP 213SNW, SP 213SFNW,SP 220NW, SP 220SFNW

高容量黑色碳粉匣

1-30

2,935

7

407720

C252DN, C252SF

高容量黑色碳粉匣

18018

1-30

4,281

8

407721

高容量青色碳粉匣

18019

1-30

4,453

9

407722

高容量紅色碳粉匣

18020

1-30

4,453

10

407723

高容量黃色碳粉匣

18021

1-30

4,453

11

407247

SP 311DNW, SP 311SFNW, SP 325DNw, SP325SFnw

高容量黑色碳粉匣

1-30

3,785

12

407547

SP C261DNw, SP C261SFNw

黑色碳粉匣

19112

1-30

1,918

13

407548

青色碳粉匣

19113

1-30

2,682

14

407549

紅色碳粉匣

19114

1-30

2,682

15

407550

黃色碳粉匣

19115

1-30

2,682

16

407942

SP 220Nw, SP 220SFNw

低容黑色碳粉匣

1-30

1,518

17

408200

SP C360DNw, SP C360SFNw

高容量黑色碳粉匣

15541

1-30

3,644

18

408201

高容量青色碳粉匣

15542

1-30

4,028

19

408202

高容量紅色碳粉匣

15543

1-30

4,028

20

408203

高容量黃色碳粉匣

15544

1-30

4,028

21

408204

低容量黑色碳粉匣

16008

1-30

1,872

22

408205

低容量青色碳粉匣

16009

1-30

2,105

23

408206

低容量紅色碳粉匣

16010

1-30

2,105

24

408207

低容量黃色碳粉匣

16011

1-30

2,105

27

408356

M C250FWB, P C300W

黑色碳粉匣

17749

1-30

2,277

28

408357

青色碳粉匣

17750

1-30

4,150

29

408358

紅色碳粉匣

17751

1-30

4,150

30

408359

黃色碳粉匣

17752

1-30

4,150

註:上述得標規格價格如有疑異,以 臺灣銀行股份有限公司 公佈為主。 訂購、規格查詢、加減配備請來電洽詢,電話:22515336#522鍾小姐