logo

catalogRICOH 原廠原裝印表機耗材

【RICOH 原廠原裝印表機耗材】 投標廠商:軒眾電腦股份有限公司

標案案號:LP5-112040 (契約期間自113/01/26 -114/02/28)

契約編號:24-LP5-00393

單區:基隆市、新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣

項次

產品編號

適用機型

耗材用品說明

環證

數量

決標單價

1

407547

SP C261DNw, SP C261SFNw

黑色碳粉匣

19112

1-30

1,976

2

407548

青色碳粉匣

19113

1-30

2,763

3

407549

紅色碳粉匣

19114

1-30

2,763

4

407550

黃色碳粉匣

19115

1-30

2,763

5

407942

SP 220Nw, SP 220SFNw

黑色碳粉匣

1-30

1,549

6

408200

SP C360DNw, SP C360SFNw

高容量黑色碳粉匣

15541

1-30

3,715

7

408201

高容量青色碳粉匣

15542

1-30

4,107

8

408202

高容量紅色碳粉匣

15543

1-30

4,107

9

408203

高容量黃色碳粉匣

15544

1-30

4,107

10

408204

黑色碳粉匣

20007

1-30

1,910

11

408205

青色碳粉匣

20008

1-30

2,147

12

408206

紅色碳粉匣

20009

1-30

2,147

13

408207

黃色碳粉匣

20010

1-30

2,147

14

408356

M C250FWB, P C300W

黑色碳粉匣

21588

1-30

2,323

15

408357

青色碳粉匣

21589

1-30

4,233

16

408358

紅色碳粉匣

21590

1-30

4,233

17

408359

黃色碳粉匣

21591

1-30

4,233

註:上述得標規格價格如有疑異,以 臺灣銀行股份有限公司 公佈為主。 訂購、規格查詢、加減配備請來電洽詢,電話:22515336#522鍾小姐