logo

catalog第五組 投影銀幕

事務設備-投影機 第五組 投影銀幕

投標廠商名稱:軒眾電腦股份有限公司

標案案號LP5-112024 ( 契約期間自112/11/01 -113/10/31 )

契約編號23-LP5-03419 單區:臺北市、新北市、桃園

項次

品項名稱

廠牌型號規格

數量

決標單價

1

電動式70×70吋,軸心式管狀馬達

●CASOS MES-87

●JECTOR E7070A

●PENNY PS-90

●SUPER-SEIMON ET-7070

●VALA VAEC70

●VERTEX VW-87W

1-30

4,352

2

電動式70×70吋,側掛同步馬達

●CASOS WME-87

●JECTOR E7070H

●SUPER-SEIMON ES-7070

●VALA VAES70

●VERTEX VE-87W

1-60

4,251

3

電動式84×84吋,軸心式管狀馬達

●JECTOR E8484A

●PENNY PS-100

●SUPER-SEIMON ET-8484

●VALA VAEC84

●VERTEX VW-100BW

●CASOS MES-84×84

1-30

4,727

4

電動式84×84吋,側掛同步馬達

●VERTEX VE-100BW

●CASOS WME-84×84

●JECTOR E8484H

●SUPER-SEIMON ES-8484

●VALA VAES84

1-80

4,626

5

電動式6×8呎,軸心式管狀馬達

●CASOS MES-120

●JECTOR E68A

●PENNY PS-120

●SUPER-SEIMON ET-0608

●VALA VAEC68

●VERTEX VW-120W

1-30

4,939

6

電動式6×8呎,側掛同步馬達

●CASOS WME-120

●JECTOR E68H

●SUPER-SEIMON ES-0608

●VALA VAES68

●VERTEX VE-120W

1-30

4,838

7

電動式8×10呎,軸心式管狀馬達

●CASOS MES-150

●JECTOR E810A

●PENNY PS-150

●SUPER-SEIMON ET-0810

●VALA VAEC810

●VERTEX VW-150W

1-30

8,502

8

電動式8×10呎,側掛同步馬達

●CASOS WME-150

●JECTOR E810H

●SUPER-SEIMON ES-0810

●VALA VAES810

●VERTEX VE-150W

1-30

8,401

註:上述得標規格價格如有疑異,以 臺灣銀行股份有限公司 公佈為主。訂購、規格查詢、加減配備請來電洽詢,電話:22515336#525鍾小姐