logo

catalog第五組 投影銀幕

事務設備-投影機 第五組 投影銀幕

投標廠商名稱:軒眾電腦股份有限公司

案號LP5-110002 (契約期間自110/09/14 -111/09/30)

合約編號21-LP5-03151 單區:臺北市、新北市、桃園

項次

品項名稱

廠牌型號規格

數量

決標單價

1

電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達

CASOS MES-87

JECTOR E7070A

PENNY PS-90

REDLEAF EW-87W

SUPER-SEIMON ET-7070

VALA VAEC70

VERTEX VW-87W

1-30

4,251

2

電動式70吋×70吋,側掛同步馬達

CASOS WME-87

JECTOR E7070H

REDLEAF ES-87W

SUPER-SEIMON ES-7070

VALA VAES70

VERTEX VE-87W

1-60

4,251

3

電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達

CASOS MES-84×84

JECTOR E8484A

PENNY PS-100

REDLEAF EW-84x84W

SUPER-SEIMON ET-8484

VALA VAEC84

VERTEX VW-100BW

1-30

4,605

4

電動式84吋×84吋,側掛同步馬達

CASOS WME-84×84

JECTOR E8484H

REDLEAF ES-84x84W

SUPER-SEIMON ES-8484

VALA VAES84

VERTEX    VE-100BW

1-80

4,605

5

電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達

CASOS MES-120

JECTOR E68A

PENNY PS-120

REDLEAF EW-120W

SUPER-SEIMON ET-0608

VALA VAEC68

VERTEX VW-120W

1-30

4,808

6

電動式6呎×8呎,側掛同步馬達

CASOS WME-120

JECTOR E68H

REDLEAF ES-120W

SUPER-SEIMON ES-0608

VALA VAES68

VERTEX VE-120W

1-30

4,808

7

電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達

CASOS MES-150

JECTOR E810A

PENNY PS-150

REDLEAF EW-150W

SUPER-SEIMON ET-0810

VALA VAEC810

VERTEX VW-150W

1-30

8,350

8

電動式8呎×10呎,側掛同步馬達

CASOS WME-150

JECTOR E810H

REDLEAF ES-150W

SUPER-SEIMON ES-0810

VALA VAES810

VERTEX VE-150W

1-30

8,350

9

手動壁掛式70吋×70

CASOS MM-87

REDLEAF AFS-87W

VERTEX VAF-87W

1-80

901

10

手動壁掛式84吋×84

CASOS MM-84×84

REDLEAF AFS-84x84W

VERTEX VAF-100BW

1-30

1,144

11

手動壁掛式6呎×8

CASOS MM-120

REDLEAF AFS-120W

VERTEX VAF-120W

1-30

1,154

12

移動式60吋×60

CASOS MC-60×60

REDLEAF TS-60x60W

VERTEX VT-75W

1-30

2,055

13

移動式84吋×84

CASOS MC-84×84

REDLEAF TS-84x84W

VERTEX VT-100BW

1-30

2,277

註:上述得標規格價格如有疑異,以 臺灣銀行股份有限公司 公佈為主。訂購、規格查詢、加減配備請來電洽詢,電話:22515336#525鍾小姐