logo

catalog第六組 DLP固態光源投影機

事務設備-投影機 第六組 DLP固態光源投影機

投標廠商名稱:軒眾電腦股份有限公司

標案案號LP5-112024 ( 契約期間自112/11/01 -113/10/31 )

契約編號23-LP5-03419 單區:臺北市、新北市、桃園

項次

品項名稱

廠牌型號規格

數量

決標單價

1

DLP固態光源

3500ANSI流明()以上,XGA

●OPTOMA OPZ355X【環20807

1-20

19,939

2

21-60

19,737

3

DLP固態光源

4000ANSI流明()以上,XGA

●OPTOMA OPZ402W

1-20

25,810

4

21-60

25,810

5

DLP固態光源

5000ANSI流明()以上,XGA

●OPTOMA DAZWHZS

●OPTOMA OPZ504W【環22164

●ViewSonic LS740W

1-20

30,364

6

21-60

30,364

7

DLP固態光源

3500ANSI流明()以上,WXGA

●OPTOMA OPZ355W【環20807

1-20

25,607

8

21-60

25,304

9

DLP固態光源

4000ANSI流明()以上,WXGA

●OPTOMA OPZ412W【環20807

●OPTOMA OPZ503W【環22164

●vivitek DW2650Z【環21972

1-20

27,328

10

21-60

26,215

11

DLP固態光源

5000ANSI流明()以上,WXGA

●OPTOMA OPZ505W【環22164

●ViewSonic LS740W 促銷價格:30,364 至契約訖日

1-20

33,401

12

21-60

33,401

13

DLP固態光源

6000ANSI流明()以上,WXGA

●OPTOMA OPZ600W【環22164

1-20

43,016

14

21-60

43,016

15

DLP固態光源

4000ANSI流明()以上,Full HD

●OPTOMA OPZ460H【環21596

●vivitek DH2660Z【環21972

1-20

34,211

16

21-60

31,377

17

DLP固態光源

5000ANSI流明()以上,Full HD

●OPTOMA OPZ500H【環22164

●OPTOMA OPZ617W【環20809

●ViewSonic LS740HD

1-20

38,462

18

21-60

38,462

19

DLP固態光源

5000ANSI流明()以上,WUXGA

●vivitek DU3661Z【環16480

1-20

39,474

20

21-60

39,474

21

DLP固態光源

6000ANSI流明()以上,WUXGA

●OPTOMA RZ656U-T【環19269

●vivitek DU4771Z-WH【環19904

1-20

52,632

22

21-60

51,619

23

DLP固態光源

4000ANSI流明()以上,4K

●OPTOMA VDUHZHU【環20810

1-20

65,587

24

21-60

65,587

25

DLP固態光源短焦

4000ANSI流明()以上,XGA

●OPTOMA OPZX355ST【環22178

1-20

27,328

26

21-60

27,328

29

DLP固態光源短焦

4000ANSI流明()以上,Full HD

●OPTOMA OPZH355ST【環22178

●vivitek MH453LST【環21972

1-20

39,474

30

21-60

38,462

31

DLP固態光源超短焦

5000ANSI流明()以上,WUXGA

●OPTOMA OPZU551UST【環21032

●vivitek DU775Z-UST【環22053

1-20

70,850

32

21-60

70,850

註:上述得標規格價格如有疑異,以 臺灣銀行股份有限公司 公佈為主。訂購、規格查詢、加減配備請來電洽詢,電話:22515336#525鍾小姐