catalogRICOH 原廠原裝印表機耗材
【RICOH 原廠原裝印表機耗材】 投標廠商:軒眾電腦股份有限公司

標案案號:LP5-107018 (契約期間自107/10/01 -108/09/30) 契約編號:18-LP5-04125

單區:基隆市、新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣

項次

產品編號

適用機型

耗材用品說明

環證

數量

決標
單價

1

406059

SP C240dn, SP C220dn

Ricoh SP C220N 黑色碳粉匣

1-30

2,055

2

406060

Ricoh SP C220N 青色碳粉匣

1-30

2,863

3

406061

Ricoh SP C220N 紅色碳粉匣

1-30

2,863

4

406062

Ricoh SP C220N 黃色碳粉匣

1-30

2,863

5

407257

SP 213NW, SP 213SNW, SP 213SFNW

Ricoh SP 201LS 黑色碳粉匣

12983

1-30

2,431

6

407256

SP 213NW, SP 213SNW, SP 213SFNW,SP 220NW, SP 220SFNW

Ricoh SP 201HS 高容量黑色碳粉匣

12982

1-30

3,168

7

406043

SP C252DN, SP C252SF, SP C240DN, SP C242SF

Ricoh SP 2XX系列碳粉回收盒

1-30

802

8

407720

C252DN, C252SF

Ricoh SP C252HS 高容量黑色碳粉匣

1-30

4,592

9

407721

Ricoh SP C252HS 高容量青色碳粉匣

1-30

4,772

10

407722

Ricoh SP C252HS 高容量紅色碳粉匣

1-30

4,772

11

407723

C252DN, C252SF

Ricoh SP C252HS 高容量黃色碳粉匣

1-30

4,772

12

407535

Ricoh SP C252S 黑色碳粉匣

1-30

4,426

13

407536

Ricoh SP C252S 青色碳粉匣

1-30

5,252

14

407537

Ricoh SP C252S 紅色碳粉匣

1-30

5,252

15

407538

Ricoh SP C252S 黃色碳粉匣

1-30

5,252

16

407250

SP 311DNW, SP 311SFNW, SP 325DNW, SP325SFnw

Rioch SP 311LS 黑色碳粉匣

1-30

3,279

17

407247

Ricoh SP 311HS 高容量黑色碳粉匣

12980

1-30

4,061

19

407547

SP C261DNw, SP C261SFNw

Ricoh SP C250S 黑色碳粉匣

1-30

2,030

20

407548

Ricoh SP C250S 青色碳粉匣

1-30

2,843

21

407549

Ricoh SP C250S 紅色碳粉匣

1-30

2,843

22

407550

Ricoh SP C250S 黃色碳粉匣

1-30

2,843

23

408200

SP C360DNw, SP C360SFNw

Ricoh SP C360HS 高容量黑色碳粉匣

1-30

3,858

24

408201

Ricoh SP C360HS 高容量青色碳粉匣

1-30

4,264

25

408202

Ricoh SP C360HS 高容量紅色碳粉匣

1-30

4,264

26

408203

Ricoh SP C360HS 高容量黃色碳粉匣

1-30

4,264

27

408204

SP C360DNw, SP C360SFNw

Ricoh SP C360S 低容量黑色碳粉匣

1-30

1,980

28

408205

Ricoh SP C360S 低容量青色碳粉匣

1-30

2,234

29

408206

Ricoh SP C360S 低容量紅色碳粉匣

1-30

2,234

30

408207

Ricoh SP C360S 低容量黃色碳粉匣

1-30

2,234

註:上訴得標規格價格如有疑異,以 臺灣銀行股份有限公司 公佈為主。 訂購、規格查詢、加減配備請來電洽詢, 電話:22515336#512楊先生